Пошук

Погода в Полтаві

Головна Соціально – правовий захист

Соціально – правовий захист

Додаткова відпустка «чорнобильцям»

soc-prav          Пільги і компенсації для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі Закон) залежать від встановленої категорії.

Детальніше...

 

Зміна діючих умов оплати праці...

soc-pravЗміна діючих умов оплати праці в бік погіршення – повинні попередити за два місяці.
      У зв’язку з прийняттям Кабміном України постанови № 88 від 25 березня 2014 року «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373», для упередження порушень трудових прав освітян області, обкомом Профспілки направлений лист начальникам відділів (управлінь) освіти та голова рай(міськ)комів Профспілки (детальніше).

 

Основні державні соціальні гарантії: 1 грудня 2013 року

Розміри деяких видів державної допомоги з урахуванням розмірів прожиткового     мінімуму, встановлених Законом України «Про державний бюджет України на 2013 рік».

Детальніше...

 

Статут загальноосвітнього навчального закладу

soc-pravСтатут загальноосвітнього навчального закладу, порядок затвердження
                               
     Відповідно до ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту»  загальноосвітній навчальний заклад на основі Положення про загальноосвітні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується власником (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів – відповідним органом управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.
     Пунктом 9 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 778, зазначено, що заклад діє на підставі статуту, який розробляється на основі цього Положення та положення про відповідний тип закладу, типового статуту, затвердженого МОН.
    Наказом Міністерства освіти і науки України  від 29.04.2002  N 284, затверджено Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу.
     Статут державного та комунального закладу затверджується відповідним органом управління освітою, статут приватного закладу затверджується його власником та погоджується з відповідним органом управління освітою.
     Статут закладу реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.
     Законом України «Про освіту» (в редакції від 23.03.96 № 100/96-ВР) визначені органи управління освітою та їх повноваження у сфері освіти. Зокрема, п.2 ст. 14 Закону зазначено, що місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування створюються відповідні органи управління освітою. (Це обласні, міські, районні відділи (управління) освіти).   
     Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.11 № 1242) зазначено, що документ затверджується посадовою особою, до повноважень якої належить вирішення питань, наведених у такому документі або розпорядчим документом установи. Нормативно-правові акти (положення, інструкції, правила, порядки тощо) затверджуються розпорядчим документом установи, що видала відповідний акт.
      Якщо документ затверджується конкретною посадовою особою, гриф затвердження складається із слова «ЗАТВЕРДЖУЮ», найменування посади, підпису, ініціалів і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження. Наприклад :                         

                                             ЗАТВЕРДЖУЮ
                                      Начальник відділу освіти …
                                      підпис, ініціали, прізвище
                                      Дата
     Повноваження органів самоврядування та делеговані ними функції відповідним місцевим державним адміністраціям (у тому числі у галузі освіти) визначені Законом України «Про місцеве самоврядування». Внесення змін до статутів комунальних загальноосвітніх навчальних закладів та їх затвердження рішеннями сесій районних рад не передбачено.

Головний спеціаліст з правових питань              М.Олефіренко

 

Види відповідальності за порушення законодавства про працю.

   Статтею 265 КЗпП України зазначено, що особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.  Порушеннями трудового законодавства, зокрема, вважаються незаконне звільнення працівників, несвоєчасна виплата заробітної плати, порушення правил охорони праці, невиконання зобов’язань за колективними договорами, перешкоджання законній діяльності професійних спілок тощо.
  Законодавством передбачена дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність. Суб’єктами відповідальності можуть бути власники підприємств, керівники, їх заступники, керівники структурних підрозділів, а також інші посадові особи, які безпосередньо відповідають за дотримання законодавства про працю.

Детальніше...

 
Більше статтей...