Пошук

Погода в Полтаві

Головна Соціально – правовий захист Додаткова відпустка «чорнобильцям»

Додаткова відпустка «чорнобильцям»


         Право на отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів на рік мають тільки громадяни, віднесені до першої та другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону). Це право настає не за відпрацьований робочий рік, а в календарному році (навіть у перший місяць роботи). Зверніть увагу, що дана відпустка має бути використана в календарному році, перенесення невикористаної відпустки на наступний календарний рік законодавством не передбачено.
         Додаткова відпустка для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлена законом і є гарантованою державою пільгою, тобто надання її обов'язкове.
         Оплату додаткових відпусток працівникам - «чорнобильцям» підприємства проводять за рахунок власних коштів. У подальшому понесені витрати підприємству відшкодовуються управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації за рахунок коштів Державного бюджету.
         Тривалість додаткових відпусток, передбачених п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону не збільшується на кількість святкових та неробочих днів, що припадають на час вищезазначених відпусток. Також  не передбачено і перенесення на інший період або продовження додаткової відпустки, що надається працівникам - «чорнобильцям», у разі їх тимчасової непрацездатності, засвідченої у встановленому порядку, під час такої відпустки.
          Середню заробітну плату для оплати працівникам додаткових відпусток, передбачених п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", обчислюють згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (із змінами) (лист Міністерства праці та соціальної політики України від 19.06.07 № 195/13/116-07).
          Виплата компенсацій та допомоги певних видів, передбачених
Законом, проводиться центрами по нарахуванню і виплаті соціальних допомог, структурними підрозділами з питань соціального захисту  населення  районних,  районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,  виконавчих  органів міських, районних у містах (крім  мм.  Києва та Севастополя) рад управління праці та соціального захисту населення (далі - уповноважений орган). райдержадміністрації та правильність  нарахування додаткових  відпусток.
          Відповідно п.6 Порядку використання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року № 936, керівники підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів до уповноваженого органу та правильність призначення  і  нарахування  компенсаційних виплат та допомоги певних видів.