Пошук

Погода в Полтаві

Головна Соціально – правовий захист Відповідь заступника прокурора Полтавської області Н.Феноги.

Відповідь заступника прокурора Полтавської області Н.Феноги.

18. 11.2011р. №07-1-р.11
Начальнику Територіальної державної інспекції праці у Полтавській області

Н.М. Великій  вул. Зигіна, 1, каб. 305

м.Полтава
   Голові Полтавського обласного  комітету профспілки працівників    освіти і науки Шумейко Г.І. вул. Ляхова, 1, м. Полтава
   

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», п. 3.1 наказу Генерального прокурора України № 3 гн від 12.04.11 «Про організацію правозахисної діяльності органів прокуратури України» направляю за належністю звернення голови Полтавського обкому профспілки працівників освіти і науки Шумейко Г.І. щодо порушення Головним управлінням освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, місцевими органами управління освітою Законів України «Про загальну середню освіту», «Про оплату праці», вимог трудового законодавства для організації перевірки та вжиття відповідних заходів в межах своїх повноважень.

   Про результати перевірки повідомити Полтавський обком профспілки працівників освіти і науки у передбачений законодавством термін.
Додаток: звернення - на 1 арк. (першому адресату).

Заступник
прокурора області Н.Фенога