Пошук

Погода в Полтаві

Лист 24.11.2011р. № 188

24.11.2011р. № 188
Прокурору Полтавської області
державному раднику юстиції III класу
Миронову А.М.

     Повідомляємо, що Головним управлінням освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, місцевими органами управління освітою порушується стаття 27 Закону України «Про загальну середню освіту» (атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років). Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється Міністерством освіти України, зокрема Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.
    Враховуючи, що Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010року №930, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14.12.2010року № 1255/18550, набрало чинності після розподілу педагогічного навантаження вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах на 2010-2011 р.р., а також керуючись принципом неприпустимості зворотної дії в часті законів та інших нормативно-правових актів, при оплаті праці вчителів, які викладають два і більше предметів слід застосовувати правила, встановлені п.2.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом     Міністерства освіти України від 20.08.1993 року №310 (із змінами, внесеними з наказом Міносвіти №419 від 01.12.1998 року, зареєстроване у Міністерстві юстиції України від 15 грудня 1998 року за №792/3232).
     Вчителям, які викладають декілька предметів та які атестувалися до 2010-2011 навчального року, в односторонньому порядку погіршені умови оплати праці, знижені кваліфікаційні категорії, присвоєні за результатами попередніх атестацій, чим порушені ст.97 КЗпП України, ст.22 Закону України «Про оплату праці» та ст.27 Закону України «Про загальну середню освіту».
    Просимо вжити заходи прокурорського реагування та повідомити про прийняте рішення обком Профспілки.

Голова обкому
Профспілки працівників освіти
і науки України Г.І.Шумейко

Скиба Н.В.
7-27-03