Пошук

Погода в Полтаві

Головна Соціально – правовий захист Порядок надання соціальної додаткової відпустки

Порядок надання соціальної додаткової відпустки


    Додаткова відпустка працівникам з дітьми є соціальною відпусткою, тому, на відміну від щорічної, її надають кожного календарного року, а не за відпрацьований робочий рік. Чинним законодавством не передбачено строк давності, після якого втрачається право на додаткову відпустку працівникам , які мають дітей. Тому, коли працівник з якихось причин не скористався правом на таку відпустку або в році досягнення дитиною певного віку (15 або 18 років), або ж за кілька попередніх років, він вправі використати її пізніше.
    При цьому, у разі звільнення (незалежно від підстав) працівнику виплачують компенсацію за всі невикористані дні відпусток або надають можливість відбути цю відпустку (якщо він про це попросить).
    Якщо працівника переводять на інше підприємство таку відпустку не переносять, він отримує компенсацію чи відбуває відпустку, але в силу цього, він не матиме права отримати таку відпустку на новому місці роботи в році прийняття на роботу.
   Головне: тривалість додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, визначається, керуючись нормами, що діяли в році за який її надають (а не в якому році надають!) – лист Міністерства праці України від 19.02.10 № 48/13/116-10.
   Для використання в роботі викладаємо тривалість додаткової відпустки за попередні роки:

Період Т р и в а л і с т ь
до 1997 року 3 к. дн. (жінкам із двома і більше дітьми до 12 років)
1997-2002 р.р. 5 к. дн. (незалежно від кількості підстав)
2003-2009 р.р. 7 к. дн., а за двох і більше підстав – 14 к.д. (відповідні зміни з’явилися 01.03.03, але право на збільшену тривалість є за весь 2003 рік)
із 2010 р. 10 к. дн., а за двох і більше підстав – 17 к. дн.

Головний спеціаліст з правових питань М.Олефіренко