Пошук

Погода в Полтаві

Головна Соціально – правовий захист Статут загальноосвітнього навчального закладу

Статут загальноосвітнього навчального закладу

soc-pravСтатут загальноосвітнього навчального закладу, порядок затвердження
                               
     Відповідно до ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту»  загальноосвітній навчальний заклад на основі Положення про загальноосвітні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується власником (для державних та комунальних загальноосвітніх навчальних закладів – відповідним органом управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.
     Пунктом 9 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 778, зазначено, що заклад діє на підставі статуту, який розробляється на основі цього Положення та положення про відповідний тип закладу, типового статуту, затвердженого МОН.
    Наказом Міністерства освіти і науки України  від 29.04.2002  N 284, затверджено Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу.
     Статут державного та комунального закладу затверджується відповідним органом управління освітою, статут приватного закладу затверджується його власником та погоджується з відповідним органом управління освітою.
     Статут закладу реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.
     Законом України «Про освіту» (в редакції від 23.03.96 № 100/96-ВР) визначені органи управління освітою та їх повноваження у сфері освіти. Зокрема, п.2 ст. 14 Закону зазначено, що місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування створюються відповідні органи управління освітою. (Це обласні, міські, районні відділи (управління) освіти).   
     Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.11 № 1242) зазначено, що документ затверджується посадовою особою, до повноважень якої належить вирішення питань, наведених у такому документі або розпорядчим документом установи. Нормативно-правові акти (положення, інструкції, правила, порядки тощо) затверджуються розпорядчим документом установи, що видала відповідний акт.
      Якщо документ затверджується конкретною посадовою особою, гриф затвердження складається із слова «ЗАТВЕРДЖУЮ», найменування посади, підпису, ініціалів і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження. Наприклад :                         

                                             ЗАТВЕРДЖУЮ
                                      Начальник відділу освіти …
                                      підпис, ініціали, прізвище
                                      Дата
     Повноваження органів самоврядування та делеговані ними функції відповідним місцевим державним адміністраціям (у тому числі у галузі освіти) визначені Законом України «Про місцеве самоврядування». Внесення змін до статутів комунальних загальноосвітніх навчальних закладів та їх затвердження рішеннями сесій районних рад не передбачено.

Головний спеціаліст з правових питань              М.Олефіренко