Пошук

Погода в Полтаві

Головна Соціально – правовий захист Відпустки для участі в спортивних змаганнях.

Відпустки для участі в спортивних змаганнях.

Відповідно до Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затв. наказом Мінсім’ямолодьспорту України від 07.04.06 № 1088 (п. 1.2), міжнародними вважаються змагання за участю двох і більше сторін.
Всеукраїнські спортивні змагання проводяться відповідно до положення про їх проведення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту - ЦОВВ (з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій), міжнародні спортивні змагання організатори спортзаходів на території України проводять за рішенням ЦОВВ із фізкультури і спорту.
Міжнародні змагання визнаються такими тільки при умові їх включення до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України. Всеукраїнські змагання також обов’язково включаються до даного плану.
Така відпустка може надаватися працівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які систематично займаються певним видом спорту і беруть участь у спортивних змаганнях – для підготовки та участі у всеукраїнських змаганнях із видів спорту, а також, працівникам, які включені до основного складу національних збірних команд України (крім штатних спортсменів) – для підготовки і участі в міжнародних змаганнях із видів спорту.
Підставою для надання такої відпустки є лист-виклик на державні змагання та заява працівника, тривалість відпустки становить не більше 40 календарних днів на рік. Оплата за час відпустки здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затв. постановою КМУ від 08.02.95 № 100.
Для підготовки матеріалу використовувалися зазначені нормативні документи та публікації газети «Все про бухгалтерський облік», № 43-2012р.