Пошук

Погода в Полтаві

Головна Соціально – правовий захист Порядок надання невикористаної відпустки з наступним звільненням.

Порядок надання невикористаної відпустки з наступним звільненням.

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися і тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. В цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Використання працівником відпустки у разі звільнення дає можливість скористатися правами, передбаченими законодавством, оскільки, час відпустки включається:
• у стаж роботи, що дає право на трудову пенсію;
• у страховий стаж для розміру допомоги по соціальному страхуванню;
• у стаж роботи, що дає право на одержання щорічної основної і додаткової відпусток;
• надає можливість педагогічному та науково-педагогічному працівнику при звільненні отримати допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки (невикористаної чи частини).
Слід звернути увагу на наступне:
* Працівник подає заяву на відпустку (невикористану чи чистину) з одночасним зазначенням про звільнення за власним бажанням :


Керівнику ____________
від кого ______________
Заява

Прошу надати мені невикористані дні щорічної відпустки з 1 червня з наступним звільненням за власним бажанням.

25.05.12 (підпис) ПІБ

 

    Оскільки, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приймає і звільняє відповідний орган управління освітою, а відпустка надається керівником закладу, рекомендуємо таку заяву писати на ім’я начальника відділу (управління) освітою та керівника ЗОШ.
* Днем звільнення вважається останній день відпустки, незважаючи на те, що цей день може бути за межами двотижневого терміну попередження про звільнення, встановленого ст. 38 КЗпП України.
* На період тимчасової непрацездатності відпустка повинна бути продовжена на кількість календарних днів невикористаної відпустки, протягом яких працівник хворів. При цьому звільнення проводиться в уточнений останній день невикористаної відпустки, оскільки перша заява працівника про відпустку з подальшим звільненням не втрачає сили.
* Відкликати заяву про звільнення працівник має право тільки протягом двотижневого терміну попередження (ст. 38 КЗпП України). При цьому повернення працівника на роботу можливе, якщо на його місце не запрошена особа в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації.
* У разі звільнення працівника допускається видача йому трудової книжки і проведення з ним розрахунку не в день звільнення (останній день відпустки), який зазначений у трудовій книжці, а в останній день роботи перед відпусткою ( п.11 коментарів до ст. 38 КЗпП «Науково-практичного коментаря до законодавства України про працю»).