Пошук

Погода в Полтаві

Головна Організаційно – масова робота Організаційно - масова робота

Організаційно - масова робота


Звітування виборних профспілкових органів, а також голів виборних профспілкових органів здійснюється з метою подальшого утвердження демократичних принципів статутної діяльності, здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів Профспілки, забезпечення колегіальності в роботі організації та виборних органів і особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень і профспілкових доручень.
Відповідно до ст. 38 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України члени виборних профспілкових органів щорічно звітують про свою роботу перед членами профспілки, які їх обрали або делегували, а голови виборних профспілкових органів усіх рівнів щорічно звітують про свою роботу на засіданнях цих органів.
Звітування виборних профспілкових органів, а також голів виборних профспілкових органів здійснюється з метою подальшого утвердження демократичних принципів статутної діяльності, здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів Профспілки, забезпечення колегіальності в роботі організації та виборних органів і особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень і профспілкових доручень.
Завдання звітування:
- забезпечити прозорість, відкритість і демократичність у діяльності виборних профорганів;
- стимулювати вплив членів профспілки на прийняття та виконання виборними профорганами відповідних рішень із захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів профспілки.
Порядок проведення щорічного звіту виборних профспілкових органів, а також голів виборних профспілкових органів:
- за підсумками року, у січні – березні кожен виборний профспілковий орган, а також голова виборного профспілкового органу персонально звітує на загальних зборах (конференції) профорганізації;
- на загальні збори (конференцію) запрошуються керівники, соціальні партнери;
- дата проведення та порядок денний загальних зборів (конференції) повідомляється членам профспілки не пізніше, ніж за 10 днів до дня проведення;
- для ведення зборів обирається голова та секретар, який веде протокол засідання;
- збори (конференція) у прийнятому рішенні можуть давати оцінку діяльності виборного профоргану чи голови шляхом відкритого або таємного голосування;
- результати голосування та прийняте рішення відображається у протоколі зборів (конференції), протокол підписують голова та секретар зборів;
- рішення профспілкових зборів (конференції) у випадку незадовільної оцінки роботи виборного профоргану чи його голови доводять до відома вищого профоргану у п'ятиденний строк з дня їх проведення.
Звіт виборних профспілкових органів, а також голів виборних профспілкових органів охоплює основні напрями статутної діяльності. Особлива увага звертається на здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів профспілки, забезпечення мотивації профспілкового членства.
1. Внесок виборного профспілкового органу, а також персональний внесок голови виборного профспілкового органу в здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів профспілки.
2. Організаційно-масова робота.

3. Фінансова робота, матеріальна база профоргану.
4. Пропозиції щодо удосконалення роботи на наступний рік.