Пошук

Погода в Полтаві

ПЕРЕЛІК

 Питань, які необхідно вивчити в закладі освіти при проведенні перевірки та наданні допомоги адміністрації і профспілковому комітету по організації роботи з охорони праці.


1. Наявність наказу про призначення відповідального за організацію роботи з охорони праці в закладі або про організацію служби з охорони праці. Розробка та затвердження посадових обов’язків з питань охорони праці або « Положення про службу охорони праці закладу освіти» та посадової інструкції керівника служби охорони праці.
2. Призначення ( наказом) осіб, відповідальних за організацію роботи з охорони праці в структурних підрозділах ( класах, кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, спортмайданчиках, харчоблоках, пральних тощо) та розробка для них посадових обов’язків ( інструкцій) з питань охорони праці. Наявність обліку (журналу) видачі цим працівникам посадових обов’язків з питань охорони праці під розписку.
3. Своєчасність розробки та періодичного перегляду необхідних інструкцій з охорони праці в структурних підрозділах закладу.
4. Наявність журналу реєстрації інструкцій з охорони праці та журналу реєстрації видачі цих інструкцій відповідальним працівникам під розписку.
5. Створення постійно діючої технічної комісії для здійснення контролю за безпечною експлуатацією споруд, приміщень і обладнання, наявність матеріалів щодо їх обстеження
6. Стан контролю за безпечною експлуатацією електрообладнання. Наявність відповідального за цей об’єм роботи. Своєчасність проведення з необхідними працівниками навчання по безпечній експлуатації електрообладнання та наступного присвоєння їм першої групи з електробезпеки. Наявність списку таких працівників.
7. Своєчасність проведення випробування опору заземлення та ізоляції електромережі.
8. Стан забезпечення закладу діелектричними засобами захисту ( за нормами та фактично).
9. Наявність відповідального за безпечну експлуатацію газового господарства.
10. Наявність відповідального за протипожежну безпеку.
11. Стан забезпечення закладу протипожежними засобами захисту ( за нормами та фактично).
12. Своєчасне проведення з працівниками вступного інструктажу з техніки безпеки та ведення журналу його реєстрації.
13. Наявність програми проведення вступного інструктажу з працівниками.
14. Своєчасне проведення з працівниками первинного інструктажу на робочому місці, повторного, позапланового та цільового. Забезпечення реєстрації їх у « Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці».
15. Наявність програми проведення інструктажу на робочому місці.
16. Наявність переліку посад і професій працівників, які повинні проходити стажування.
17. Своєчасне проведення з учнями вступного інструктажу з охорони праці, інструктажу на робочому місці, позапланового та цільового з реєстрацією їх і відповідних журналах.
18. Наявність Переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів.
19. Наявність в колективному договорі розділу « Охорона праці» та необхідних додатків.
20. Наявність Угоди (комплексних заходів) з охорони праці та оформлення протоколів підведення підсумків її виконання.
21. Проведення з працівниками навчання з питань охорони праці ( раз в три роки) з оформленням необхідних наказів , програм, протоколів, списків, білетів тощо.
22. Наявність відомості (журналу) обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв чи особистої картки обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв.
23. Наявність журналів обліку:
- нещасних випадків з працівниками на виробництві;
- нещасних випадків з учнями чи дітьми дошкільного віку, пов’язаних з навчально-виховним процесом;
- нещасних випадків з працівниками і учнями, які мали місце в побуті.
24. Наявність в закладі санітарно-технічного паспорта та своєчасність і якість заповнення в ньому таблиці №5 « Забезпеченість засобами індивідуального захисту і первинними засобами пожежогасіння».
25. Проведення атестації робочих місць за умовами праці на кухні, в пральні та котельні, яка працює на твердому паливі.
26. Наявність санітарного паспорта на комп’ютерний клас, підписаний працівником СЕС.
27. Матеріали щорічного проведення в закладі місячника з охорони праці.
28. Матеріали щорічного проведення в закладі Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу з питань охорони праці.
29. Наявність куточків з охорони праці, укомплектованих необхідними документами.
30. Наявність кабінету з охорони праці.
31. Наявність « Правил внутрішнього трудового розпорядку», затверджених на загальних зборах трудового колективу.
32. Ведення журналу обліку результатів оперативного адміністративно-громадського контролю стану роботи з охорони праці.
33. Наявність в закладі громадського інспектора з охорони праці, обраного на профспілкових зборах з оформленням відповідного протоколу.
34. Наявність плану роботи громадського інспектора, затвердженого профспілковим комітетом.
35. Організація роботи комісії з перевірки готовності всіх структурних підрозділів закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.
36. Наявність актів-дозволів до роботи всіх структурних підрозділів та закладу в цілому.
37. Організація звітування окремих працівників на засіданнях ради, нарадах керівників структурних підрозділів, загальних зборах колективу про стан роботи з охорони праці, виконання вимог нормативних актів з охорони праці в конкретних структурних підрозділах та на робочих місцях.
38. Санітарний стан улаштування та утримання закладів освіти.
39. Обладнання у закладі питних фонтанчиків.
40. Ефективність роботи вентиляційних установок та проведення їх паспортизації.
41. Наявність графіку планово-попереджувального ремонту вентустановок.
42. Наявність актів СЕС по перевірці повітряно-теплового режиму, освітленості приміщень та запиленості і загазованості.
43. Наявність аптечок в структурних підрозділах (кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, котельнях, пральнях, їдальнях тощо).
44. Забезпечення медогляду працівників.
45. Розгляд питань охорони праці на засіданнях профспілкового комітету.
46. Наявність паспорта на котельне обладнання.
47. Наявність допуску до роботи у кочегарів,операторів.
48. Наявність акту інвентаризації збереження хімічних реактивів у кабінетах хімії.
49. Наявність поетапних планів евакуації та проведення тренувань.
50. Наявність в кабінетах хімії і фізики переліку заборонених до експлуатації та використання хімічних реактивів, приладів і обладнання.
51. Організація безпечних умов проведення навчально-виховного процесу в спортивних залах та на спортивних майданчиках. Наявність акта випробування на надійність всіх спортивних та ігрових снарядів і споруд.
52. Організація безпечних умов проведення навчально-виховного процесу в шкільних майстернях. Наявність на електрообладнанні захисних пристроїв. Наявність фактів вилучення із експлуатації морально і фізично зношеного обладнання, на якому неможливо організувати безпечні умови праці і навчання.
53. Наявність в закладі необхідної літератури, правил, положень,законів, інструкцій з питань охорони праці.

Технічний інспектор І. Г. Мистюк