Пошук

Погода в Полтаві

Д О В І Д К А

 

Відповідно до плану роботи Полтавського обкому Профспілки працівників освіти і науки України вивчалась робота Зіньківського районного відділу (начальник Дахно Ю.П.) та закладів освіти, райкому Профспілки (голова Нерозя Л.М.) та профкомів на місцях щодо дотримання вимог Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» та здійснення постійного контролю за створенням в закладах і на кожному робочому місці безпечних умов праці і навчання.
Встановлено, що районним відділом та закладами освіти, районним комітетом Профспілки та профкомами на місцях, їхніми керівниками систематично здійснюються необхідні заходи, спрямовані на створення здорових і безпечних умов праці та навчання, виконання вимог основних нормативних актів з охорони праці. І як результат, уже більше 15 років в закладах освіти району відсутній травматизм з працівниками на виробництві.
У відповідності з вимогами статті 15 Закону України «Про охорону праці» у відділі освіти створена служба з охорони праці, яка керується у своїй діяльності розробленим та затвердженим начальником відділу освіти «Положенням про службу з охорони праці Зіньківського районного відділу освіти». При розробці цього Положення були враховані вимоги «Положення про службу з охорони праці районного (міського) відділу освіти», яке розроблено в обкомі Профспілки і погоджене з Держнаглядохоронпраці. Начальником служби з охорони праці наказом призначений інженер Гончаров Віктор Федорович.
Відповідальним за безпечну експлуатацію електрогосподарства в закладах освіти району призначено інженера Паука Анатолія Борисовича, який має необхідну освіту і IV групу з електробезпеки.
В цілому контроль за роботою з охорони праці в закладах освіти району покладено на заступника начальника районного відділу освіти Бузовського Володимира Дмитровича.
Активізуючи організацію роботи з охорони праці в закладах району, керівництвом відділу освіти позитивно вирішено питання про впровадження в Зіньківській спеціалізованій загальноосвітній школі №1 посади інженера з охорони праці, яку займає спеціаліст Новак Надія Миколаївна. Паралельно з своїми посадовими обов’зками по організації роботи з охорони праці в школі, вона надає методичну і практичну допомогу з питань охорони праці керівникам закладів освіти району та службі з охорони праці відділу освіти.
У відділі освіти розроблені посадові обов’язки з питань охорони праці керівників закладів, які затверджені начальником відділу освіти та вручені кожному керівнику.
В закладах освіти району постійно проводиться робота по виконанню постанови колегії Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (№6/11 від 18 грудня 2008р.) та президії Полтавського обкому Профспілки працівників освіти і науки України (№24 від 13 листопада 2008р.) «Про технічне обстеження електрообладнання в шкільних майстернях, цехах ПТУ на предмет його надійності і безпечної експлуатації та заборони використання окремих верстатів, на яких не можливо організовувати безпечну роботу і навчання».
І як результат, в шкільних майстернях своєчасно виводиться із експлуатації електрообладнання на якому, із-за морального і фізичного зносу, неможливо організувати безпечні умови праці і навчання. В подальшому таке обладнання в закладах використовується як макети (наочне обладнання).
Для здійснення системи безперервного навчання з питань охорони праці працівників і учнів, в районі впроваджені і реалізовуються «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», затверджене наказом МОН від 18.04.2006р. №304 та «Методичні рекомендації профспілковим активістам з питань охорони праці», розроблені в Полтавському обкомі Профспілки працівників освіти і науки України, в яких приведені не тільки екзаменаційні питання з охорони праці, а і конкретні відповіді на них.
Таким чином, в районі своєчасно проведено навчання з питань охорони праці керівного складу відділу освіти, служби з охорони праці, керівних працівників закладів освіти (з кожного закладу не менше чотирьох осіб, в тому числі і громадських інспекторів з охорони праці профспілкових комітетів). А в закладах, комісіями під керівництвом директорів шкіл і завідуючих дошкільними закладами, проведено навчання і перевірку знань з питань охорони праці всіх працівників, про що оформлені необхідні накази, списки, протоколи, екзаменаційні білети тощо.
В закладах освіти щорічно оновлюються накази щодо організації роботи з охорони праці, призначення відповідальних осіб за дотримання норм охорони праці в кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах та інших структурних підрозділах. З усіма працівниками і учнями проводяться необхідні інструктажі з охорони праці та реєструються у відповідних журналах.
В кожному закладі розробляються угоди (комплексні заходи) з охорони праці та колективні договори. Таким чином щорічно реалізуються заходи по покращенню умов праці і навчання, на що використовуються в районі слідуючі кошти по рокам:
- 2009р. - 223,2 тис.грн.;
- 2010р. - 476,9 тис.грн.;
- за 8 міс. 2011р. - 160,3 тис.грн.,
що звичайно перевищує суму коштів (0,2 відсотки від фонду оплати праці) передбачену вимогами ст.19 Закону України «Про охорону праці».
У голови РК Профспілки знаходяться на постійному контролі копії всіх угод з охорони праці, колективних договорів та актів підведення підсумків їх виконання. Це свідчить про активну участь райкому Профспілки і профкомів на місцях щодо реалізації заходів, які передбачені цими документами, по покращенню умов праці і навчання.
Періодично на нарадах керівників навчальних закладів заслуховуються їх звіти про стан роботи з питань охорони праці. Ці питання систематично розглядаються і на нарадах голів ПК та засіданнях президії райкому Профспілки.
При райкомі Профспілки діє комісія з охорони праці, в роботі якої беруть безпосередню участь працівники відділу освіти – відповідальні за роботу з охорони праці.
Результативна співпраця профспілки і адміністрації по організації роботи з охорони праці приносить позитивні результати як на рівні відділу освіти і РК Профспілки так і на рівні конкретних шкіл і дошкільних закладів. Це один із основних позитивних показників в даному районі.
Щороку в закладах освіти проводяться місячники з охорони праці та Всеукраїнський громадський огляд-конкурс з питань охорони праці. Підводяться підсумки їх виконання та визначаються колективи, які досягли найкращих результатів.
Для реалізації даних заходів райкомом Профспілки своєчасно направлено до всіх закладів постанову Полтавського обкому Профспілки «Про проведення у 2011 році Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах та організаціях освіти і науки Полтавської області» та інші необхідні документи, форми актів і протоколів.
Належна увага приділяється роботі і працівників закладів освіти в літній оздоровчий період, а саме: розроблені посадові обов’язки, інструкції з охорони праці та проведено спеціальне навчання працівників, які беруть участь в роботі літніх таборів відпочинку учнівської молоді.
В усіх закладах своєчасно проводиться випробування опору заземлення та ізоляції електромережі, здійснюється оперативний адміністративно-громадський контроль стану роботи з охорони праці з реєстрацією його підсумків у відповідних журналах.
У відділі і закладах регулярно видаються організаційні накази з питань охорони праці. Так, як приклад, в Шилівській ЗОШ (директор Кащенко Надія Миколаївна) тільки за дев’ять місяців 2011 року видано 22 накази щодо організації, конкретизації та покращення роботи з охорони праці в закладі.
Між відділом освіти і райкомом Профспілки розроблена угода з урахуванням положень угоди між Головним управлінням освіти і науки Полтавської облдержадміністрації та обкомом Профспілки.
В дошкільних закладах, які знаходяться на балансі районної ради, проведено атестацію робочих місць за умовами праці. За її результатами необхідна категорія працівників отримує доплати та додаткові відпустки.
В закладах освіти району впроваджені і реалізуються положення про преміювання педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу, про видачу щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків, про встановлення надбавок до заробітної плати за високі досягнення у праці учителям, які підготували призерів обласних олімпіад та інші.
Щороку, відповідно до розпорядження голови РДА, проводиться прийняття шкіл до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.
Спеціальною комісією в районі приймаються до експлуатації всі котельні, теплогенераторні та стан навчання і підготовки обслуговуючого їх персоналу.
Відповідні акти готовності закладів освіти є в наявності. А в школах подібні акти – допуску до експлуатації оформлені на всі кабінети, лабораторії, спорткомплекси та майстерні.
В закладах призначені постійно діючі технічні комісії по контролю за станом приміщень, окремих будівель і споруд та недопущенню до експлуатації аварійних та небезпечних об’єктів. В районі аварійні приміщення в експлуатації відсутні.
При безпосередній фінансовій допомозі райкому Профспілки заклади освіти забезпечені необхідною сучасною літературою з питань охорони праці та методичними документами з цих питань обкому Профспілки.
Разом з тим в закладах освіти виявлено ряд недоліків в організації роботи з охорони праці.
Так, в районі не виконуються вимоги статті 19 Закону України «Про охорону праці» щодо передбачення в бюджеті коштів, не менше 0,2 відсотки від фонду оплати праці, на покращення умов праці і навчання.
В шкільних майстернях потребують доопрацювання інструкції з охорони праці при ручній обробці металу і дерева. Деякі інструкції з охорони праці не підписані їх розробниками.
В ряді закладів мають місце недоліки щодо терміну проведення повторного інструктажу з працівниками та первинного інструктажу на робочому місці.
Не використовують своїх прав і обов’язків працівники служби охорони праці відділу освіти щодо видачі керівникам закладів чи їх структурних підрозділів, в яких мають місця недоліки з охорони праці та порушення правил техніки безпеки, обов’язкових для виконання приписів за формою
1-ОП.
При наявності в райво відповідального за організацією безпечної експлуатації електрогосподарства, в закладах відсутні обліки посад з працівниками яких необхідно проводити навчання з послідуючим присвоєнням їм 1-ї групи з електробезпеки.
В санітарно-технічних паспортах шкіл потребує доопрацювання і уточнення таблиця №5 щодо норм забезпечення закладів спецодягом, діелектричними та протипожежними засобами захисту.
У відділі освіти не заведено журнал обліку видачі під розписку всім керівникам закладів посадових обов’язків з питань охорони праці та не завершена робота по проведенню атестації робочих місць за умовами праці.
Про наслідки перевірки стану роботи з охорони праці в закладах освіти Зіньківського району інформовано адміністрацією і службу охорони праці районного відділу освіти та районний комітет профспілки.

Провідний спеціаліст І.Г.Мистюк

На основі даної інформації президія обкому Профспілки прийняла відповідну постанову.