Пошук

Погода в Полтаві

Як встановлювати доплату працівникам за завідування бібліотекою та роботу з бібліотечним фондом підручників?

       Додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391, що має назву «Розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності працівникам у закладах та установах освіти», передбачено встановлення педагогічним та іншим працівникам, які проводять бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти доплати за завідування бібліотекою (медіатекою) у розмірі 5-15% ставки заробітної плати (посадового окладу) за умови відсутності штатної посади завідувача бібліотеки (медіатеки).

      Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 6.12.2010 № 1205, не передбачено встановлення посади завідувача бібліотекою, якщо в закладі менше 11 класів.

      Типовими штатними нормативами професійно-технічних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 6.12.2010 № 1204, не передбачено посаду завідувача бібліотека за наявності менше 400 учнів.

      Тобто за виконання педагогічним чи іншим працівником бібліотечної роботи та роботи з бібліотечним фондом підручників, у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти з такою кількістю класів чи учнів відповідно, встановлюється доплата, яка постановою визнана як доплата «за завідування бібліотекою (медіатекою).

      Разом з тим абзацом першим пункту 58 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, погодженої з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за № 56, установлено, що у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, штатними розписами яких не передбачена посада бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10% посадового окладу (ставки заробітної плати).

     Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом № 1205, не передбачено встановлення посади бібліотекаря, якщо в закладі функціонує менше 5 класів.

      Типовими штатними нормативами професійно-технічних навчальних закладів, затвердженими наказом № 1204, передбачено встановлення посади бібліотекаря при контингенті до 600 (включно) учнів, тобто не передбачено випадків, коли посада бібліотекаря не встановлюється.

     Тому доплата за завідування бібліотекою, яка включає оплату за бібліотечну роботу та оплату за роботу з бібліотечним фондом підручників, за умови відсутності штатної посади завідувача бібліотеки (медіатеки) може встановлюватися у максимальному розмірі 15% а за відсутності посади бібліотекаря – в розмірі 10% від ставки заробітної плати (посадового окладу) працівника, на якого покладено виконання таких обов’язків.

      Разом з тим абзацом другим пункту 58 Інструкції № 102 установлено, що за наявності в закладах штатних посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5-15% посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота.

      Тобто, доплата, яка має назву «за завідування бібліотекою», що встановлюється завідувачу бібліотеки та бібліотекарю, які є штатними працівниками відповідних закладів, включає оплату за роботу з бібліотечним фондом підручників, що є невід’ємною частиною бібліотечної роботи.

       Про зазначене йдеться у листі Міністерства освіти і науки від 29.08.2006 № 1/9-549, у якому зазначається, що при визначенні конкретного розміру доплати «за завідування бібліотекою» бібліотечним працівникам керівником навчального закладу має враховуватись розмір фонду підручників, з яким ведеться робота, як це передбачено пунктом 58 зазначеної Інструкції.

      У цьому ж листі повідомляється, що, зважаючи на особливості визначення розміру посадових окладів завідувачів бібліотек, які є структурними підрозділами навчальних закладів, працівникам, які обіймають у них штатні посади завідувачів бібліотек, встановлюється доплата у розмірах, визначених у пункті 58 Інструкції, за роботу саме з фондом підручників.

     Особливості визначення розміру посадових окладів завідувачів бібліотеками закладів освіти полягають у тому, що бібліотеки є їх структурними підрозділами. Згідно із приміткою 2 до таблиці 4 додатку 2 до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» посадові оклади завідувачів бібліотек, які є структурними підрозділами установи, підприємства або організації, установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії.

    Постановою Кабінету Міністрів України № 1391 не передбачено зобов’язань чи доручень Міністерству освіти і науки України внести зміни до своїх нормативно-правових актів, а також вказівок про незастосування тих положень з оплати праці, які не передбачено у постанові, що свідчить про чинність норм пункту 58 Інструкції № 102.

    Тому доплата, яка має назву «за завідування бібліотекою», встановлюється завідувачу бібліотеки та бібліотекареві і включає, зокрема оплату за роботу з бібліотечним фондом підручників.

Офіційне джерело:
https://pon.org.ua/novyny/10244-doplata-za-zaviduvannia-bibliotekou-ta-robotu-z-bibliotechnym-fondom-pidruchnykiv.html