Пошук

Погода в Полтаві

Головна Питання – відповідь Атестація і оплата праці бібліотекарів .

Атестація і оплата праці бібліотекарів .

    Згідно з пунктом 4.6 Положення про атестацію працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 № 44 «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури», працівники бібліотек атестуються лише на відповідність займаній посаді або виконуваній роботі; не відповідність займаній посаді або виконуваній роботі, з рекомендацією направити на навчання; не відповідність займаній посаді або виконуваній роботі.
   Пунктами 6 та 7 Додатку 3 до Положення установлено, що атестаційна комісія дає одну з таких оцінок професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

  • відповідає займаній посаді або виконуваній роботі;
  • не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, рекомендовано направити на навчання;
  • не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі.

    Кваліфікаційні категорії бібліотекарям встановлюються залежно від наявності у працівника певного рівня освіти та стажу роботи відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства культури та мистецтв України від 14.04.2000 № 168 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81.Культура та мистецтво. Розділи: «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи». «Музеї та заклади музейного типу». «Діяльність клубних закладів, центрів культури і дозвілля, центрів дозвілля, парків культури і відпочинку, зоопарків, науково-методичних центрів, будинків народної творчості».
     Так бібліотекар I категорії повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією бібліотекаря II категорії - не менше 2 років.
Бібліотекар II категорії - повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією бібліотекаря - не менше 1 року; бібліотекар -  повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Бібліотекар -  повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
     Разом з тим п. 11 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»  установлено, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії. Про необхідність застосування зазначеної норми цього наказу зазначається в наказі Мінкультури від 14.04.2000 № 168.
     Відповідно до додатку 3 до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» бібліотекарям I категорії  встановлені 8 - 11  тарифні розряди:
    Згідно з п.7 наказу № 745 право встановлювати посадові оклади працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, надано керівникам установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати.