Пошук

Погода в Полтаві

Головна Питання – відповідь Відповіді на популярні питання з оплати праці

Відповіді на популярні питання з оплати праці

Чи має право адміністрація вимагати писати заяву про дозвіл читати години не за фахом до кінця навчального року ( до 25.05.) і з цієї дати утримувати заробітну плату за години не за фахом?

    Працівникам, які виконали, встановлене їм  директором ЗНЗ педагогічне навантаження, в тому числі встановлене всупереч відсутності відповідної освіти, має бути здійснена оплата праці, виходячи із всього виконаного навантаження. Законодавством не передбачено писати заяву працівнику про «дозвіл читати години не за фахом».

    Чи має перевагу звання «вчитель-методист» при розподілі годин?

    Законодавством не визначено додаткових прав працівників, які мають звання «вчитель методист» при розподілі навантаження . Проте директор при комплектації може враховувати наявність чи відсутність у працівників звань.

    Чи має право займати посаду  завідуючої дошкільного навчального закладу людина без вищої  освіти? Чи правильно нараховують зарплату  по 14 розряду.

1.  Завідувачем ДНЗ встановлюється 12-14 тарифні розряди.
2.  Завідувач ДНЗ повинен мати відповідну вищу педагогічну  освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

    Чи може    заступник директора виконувати обов’язки класного керівника 10 класу, яким була до  призначення заступником.

    Згідно з інструкцією про порядок обчислення заробітної плати від 15 квітня 1993 року № 102 доплата за класне керівництво  керівним працівникам не встановлюється. Разом з тим, відповідно до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків по завідуванню відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.

    Чи має право педагогічний працівник отримувати надбавку за престижність роботи 20% та 50% за складність і напруженість у роботі згідно постанови 1298.

    Педагогічний працівник має право отримувати надбавку за престижність роботи 20% та 50% за складність і напруженість у роботі. При цьому розмір надбавки за складність і напруженість у роботі залежить від можливості фонду оплати праці.

    Чи дійсно педпрацівники мають ненормований робочий день? Чи має право психолог у свій методичний день обов’язково бути на робочому місті?

    Посаду вчителя, практичного психолога, соціального педагога, вихователя групи продовженого дня не віднесено до переліку працівників з ненормованим робочим днем. Законодавством не встановлено права працівників на «методичний день», відповідно можливість виконання посадових обов’язків в позаробочий час може бути встановлена колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними документами закладу.

    Чи повинна директор чи заступник директора попереджати вчителя про відвідування уроку? Якщо так, то заздалегідь чи перед уроком?

    Адміністрація ЗНЗ не зобов’язана попереджати працівника про здійснення контролю за виконання ним посадових обов’язків, у тому числі і під час проведення уроку, якщо інше не визначено правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, іншими документами закладу.

    Якщо вчитель не дав письмово згоди на зменшення тижневого навантаження (12 годин) під час комплектації (травень місяць), то чи повинне керівництво школи забезпечити його у вересні повною ставкою (18 годин)?
    Працівникові, що прийнятий на ставку, не мають права без його згоди встановити неповне навантаження. Якщо педагогічного навантаження для його розподілу між усіма працівниками недостатньо, а працівники не погоджуються на неповне навантаження, вирішується питання про скорочення працівників.

    Чи правомірні дії адміністрації, яка примушує вчителів під час канікул крім годин навантаження відпрацьовувати ще й години класного керівництва?

    Тривалість роботи працівників на канікулах встановлюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

    Чи повинні мені доплачувати 20% за престижність праці тільки 0,5 ставки заступника директора? Я працюю заступником директора 0,5 ставки та вчителем 0,5 ставки? Як здійснюється доплата  20% за престижність праці?

    Якщо Ви працюєте на посаді вчителя та на посаді заступника директора за сумісництвом, надбавка за престижність педагогічної праці повинна нараховуватись за обома посадами.