Пошук

Погода в Полтаві

Головна Питання – відповідь Як провадиться оплата праці методистів, які виконують педагогічну роботу

Як провадиться оплата праці методистів, які виконують педагогічну роботу

Як провадиться оплата праці методистів, які виконують педагогічну роботу в загальноосвітньому навчальному закладі в межах основного робочого часу?
Щодо методистів, які не мають можливості виконувати педагогічну роботу в загальноосвітній школі поза основним робочим часом, то їм може бути доручено її виконання в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою праці в основний робочий час за умови наявності нерозподілених годин навчального навантаження при тарифікації педагогічних працівників школи.
Норма щодо погодинної оплати педагогічної роботи передбачена п. З Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій». Цим пунктом установлено, що не вважається сумісництвом педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік.
     Тобто одним із критеріїв визначення роботи, яка не вважається сумісництвом є те, що педагогічна робота має бути з погодинною оплатою.
     При цьому керівником необхідно надати дозвіл на виконання методистом педагогічної роботи в основний робочий час поза місцем основної роботи, оскільки згідно з останнім абзацом п.12 Переліку робіт, які не є сумісництвом, виконання робіт, зазначених у пунктах 2-7, допускається в робочий час з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.
     Крім того погодинна оплата праці педагогічних працівників допускається також у випадках, передбачених п. 73 Інструкції № 102. Цим пунктом зокрема встановлено, що погодинна оплата педагогічних працівників в установах, зазначених у цьому розділі (установи освіти, в т. ч. педучилища (крім вищих навчальних закладів І - II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів), допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції, тобто за тарифікацією.
     Розмір годинної ставки як у першому так і другому випадках визначається шляхом ділення ставки заробітної плати, встановленої за наслідками атестації за посадою вчителя, на середньомісячну норму годин, визначену за цією посадою на відповідний рік.
      За ставками погодинної оплати праці, затвердженими у додатку 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», провадиться оплата викладацької роботи висококваліфікованих спеціалістів, зокрема методистів, які запрошуються у загальноосвітні навчальні заклади для читання окремих лекцій, уроків. Розміри цих ставок погодинної оплати праці визначаються залежно від затверджених коефіцієнтів до розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки і включають оплату днів відпустки.
Тому заробітна плата за час щорічної відпустки за педагогічну роботу, виконану методистом методичного кабінету у загальноосвітньому навчальному закладі, провадиться тільки у тому випадку, коли оплата такої педагогічної роботи здійснювалась за ставками, передбаченими у додатку 16 до наказу 557, в розмір яких вже включено оплату за відпустку як її компенсацію.
У разі виконання методистом педагогічної роботи в школі впродовж основного робочого часу, оплата праці в канікулярний період учнів не провадиться, оскільки останнім абзацом п. 73 Інструкції № 102 установлено, що особи, які працюють на умовах погодинної оплати і не ведуть занять під час канікул, оплату за цей час не отримують.

Управління соціально-економічного захисту