Пошук

Погода в Полтаві

Головна Питання – відповідь Як оплачується педагогічна робота методиста районного методичного центру...

Як оплачується педагогічна робота методиста районного методичного центру...

Як оплачується педагогічна робота методиста районного методичного центру, виконувана в загальноосвітньому навчальному закладі на умовах сумісництва?
     Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково - педагогічних працівників», посада методиста належить до педагогічних працівників.
     Оплата праці працівників освіти, у тому числі педагогічних, провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102. Пунктом 68 цієї Інструкції встановлено, що місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, в т. ч. педучилищ (крім вищих навчальних закладів І - II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.
Тому оплата праці методиста за виконання ним такого виду педагогічної роботи як навчальне навантаження в загальноосвітньому навчальному закладі на умовах сумісництва, здійснюється в порядку, встановленому п. 68 Інструкції, тобто за тарифікацією.
При цьому виконання навчального навантаження в загальноосвітньому навчальному закладі має здійснюватися поза межами основного робочого часу відповідно до графіку роботи за основним місцем роботи та розкладу уроків у школі.
    Форма тарифікаційного списку затверджена у Додатку № 1 до Інструкції № 102. До цього списку можуть бути включені як педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу, для яких цей заклад є основним місцем роботи, так і працівники - сумісники, в тому числі методисти методичних кабінетів (центрів), які виконують викладацьку роботу поза межами основного робочого часу.
    Якщо педагогічна робота в школі виконується методистом поза основним робочим часом, її оплата провадиться за тарифікацією, в тому числі і впродовж канікул учнів. Але при цьому працівник має відпрацьовувати впродовж канікулярного періоду ту норму годин, яка встановлена йому при тарифікації.
Розмір заробітної плати працівника, який посідає посаду методиста в методичному кабінеті, за виконання ним навчального навантаження за тарифікацією в загальноосвітньому навчальному закладі залежить від його тижневого обсягу, розміру ставки заробітної плати, встановленої за наслідками атестації за місцем роботи за сумісництвом, та виконання інших видів педагогічної роботи (перевірка письмових робіт, завідування кабінетами, виконання обов'язків класного керівника тощо), з урахуванням надбавки за вислугу років, визначеної залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки за престижність педагогічної праці та інших виплат.
Методистам, які виконують педагогічну роботу в загальноосвітній школі в основний робочий час в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою, провадиться доплата за перевірку письмових робіт, виплата надбавки за вислугу років та за престижність педагогічної праці, виходячи із розміру годинної ставки та обсягу такої педагогічної роботи.
    Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» передбачено встановлення 1 вересня 2011 року надбавки в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування. Тобто у постанові йдеться про виплату надбавки усім педагогічним працівникам, як зазначених у пункті 1 навчальних закладів, так і інших установ і закладів, що свідчить про невичерпний перелік навчальних закладів та установ освіти. Постановою № 373 також передбачено, що надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником.
     До стажу педагогічної роботи зараховується як робота на посаді методиста, так і робота на посаді вчителя. Але при одночасному виконанні педагогічної роботи за цими двома посадами, до педагогічного стажу зараховуються періоди роботи за однією з посад.