Пошук

Погода в Полтаві

Головна Питання – відповідь Працюю вчителем у двох школах, яким чином проводиться оплата праці...

Працюю вчителем у двох школах, яким чином проводиться оплата праці...

Працюю вчителем у двох школах,  яким чином проводиться оплата праці по  другій школі, по тарифікації чи погодинно?
     Пунктом 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затв. наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102 визначено, що погодинна оплата праці педагогічних працівників в установах освіти, в т.ч. педучилищах (крім середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів), допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи. Якщо заміна тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого для заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції.
     Листом ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 16.12.96 № 02-8/398 «Про деякі аспекти оплати праці за сумісництвом педагогічних працівників»  зазначено, що незалежно від того, вважається чи ні сумісництвом для педпрацівника педагогічна робота в іншій установі, принципової відмінності щодо порядку її оплати не існує. В обох випадках оплата такої роботи повинна здійснюватись по тарифікації в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.