Пошук

Погода в Полтаві

Головна Питання – відповідь Чи виплачується надбавка за престижність праці керівникам гуртків...

Чи виплачується надбавка за престижність праці керівникам гуртків...

Чи виплачується надбавка за престижність праці керівникам гуртків позашкільних навчальних закладів, які працюють на умовах сумісництва з оплатою праці з погодинного розрахунку ?

Основною для них є робота на посадах науково-педагогічних працівників у вищому навчальному закладі.

Діюча в галузі освіти система організації оплати плати передбачає оплату праці педагогічних працівників як за посадовими окладами, місячними тарифними ставками так і за годинними ставками.

Зокрема заробітна плата педагогічних працівників, які працюють у навчальних закладах на постійній основі, в тому числі керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, визначається на підставі тарифікації, виходячи з тижневого навантаження, розміру тарифної ставки, встановленої за наслідками атестації, інших доплат, підвищень, надбавок у порядку встановленому п. 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

З погодинного розрахунку провадиться оплата праці педагогічних працівників за години заміни тимчасово відсутніх інших педагогічних працівників (п. 73 Інструкції), виконання педагогічної роботи в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою (п. 91 Інструкції), а також оплата праці працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються до педагогічної, викладацької роботи ( п. 73 та п. 82 Інструкції).

З погодинного розрахунку провадиться також оплата педагогічної роботи в обсязі до 240 годин на рік, яка відповідно до п. 3 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», не вважається сумісництвом. Цим Переліком передбачено, що усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати певні види роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом.

З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників Кабінет Міністрів України постановою від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» запровадив встановлення з 1 вересня 2011 р. надбавки в розмірі 20 відсотків усім категоріям педагогічних працівників.

Згідно з роз’ясненням Міністерства освіти і науки України від 25.травня 2011 р. № 1/9-385 «Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373» надбавка встановлюється від посадового окладу (ставки заробітної плати, у т. ч. годинної), визначених з урахуванням підвищень, передбачених нормативно-правовими актами з оплати праці. Така надбавка встановлюється незалежно від установлених за іншими нормативно-правовими актами надбавок і доплат.

Тому при оплаті праці працівників підприємств, установ і організацій, в тому числі науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які залучаються до виконання педагогічної роботи на посадах керівників гуртків в позашкільні навчальні заклади з оплатою праці за годинними ставками, або на умовах виконання педагогічної роботи в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою праці, яка не є сумісництвом, виплачується надбавка за престижність педагогічної праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 373 в розмірі 20 відсотків годинної ставки за весь обсяг виконаної педагогічної роботи.
Управління соціально-економічного захисту