Пошук

Погода в Полтаві

Головна Питання – відповідь Навантаження в школі для вчителів – пенсіонерів.

Навантаження в школі для вчителів – пенсіонерів.


    Відповідно до ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту, Кодексу Законів про працю України, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (п.63) розподіл педагогічного навантаження здійснює керівник за погодженням з профспілковим комітетом і затверджує відповідний орган управління освітою.
    Обсяг навантаження залежить від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися в закладі.
    Педагогічне навантаження вчителя обсягом менше як тарифна ставка встановлюється лише за його згодою.
    Чинне законодавство не містить будь-яких обмежень щодо трудових прав працівників, які досягли пенсійного віку. 

     Навантаження вчителів-пенсіонерів граничними розмірами не обмежується.