Пошук

Погода в Полтаві

Головна Питання – відповідь Медогляд працівників освіти.

Медогляд працівників освіти.

   Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001р. №559 (із змінами та доповненнями).
   Витрати закладів і установ охорони здоров’я, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу й установи охорони здоров’я. Вартість бланків особистих медичних книжок відшкодовується за власні кошти працівників.
   Слід зазначити, що п.8.3.9 Галузевої угоди на 2011-2015р.р. рекомендовано керівникам закладів та установ освіти забезпечувати на умовах колективних договорів здійснення компенсацій працівникам вартості бланків особистих медичних книжок та витратних матеріалів для проведення лабораторних досліджень. Статтею 123 КЗпП України передбачено, що за час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов’язаними проходити медичні огляди зберігається середній заробіток за місцем роботи.
   Порядок проведення обов’язкових попередніх (перед початком діяльності) та періодичних (у процесі діяльності) психіатричних оглядів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000р. за №1465. Пунктом 18 даної постанови передбачено проходження один раз на п’ять років психіатричних медичних оглядів працівниками навчальних закладів, дитячих дошкільних навчальних закладів, дитячих будинків, шкіл-інтернатів.
   Психіатричні огляди проводяться на госпрозрахункових засадах за рахунок коштів замовників. (наказ Міністерства охорони здоров’я від 17.01.2002р. №12, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2002р. за №94/382).
Реалізація державної політики в галузі освіти, матеріально-фінансове забезпечення питань, пов’язаних з проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників закладів та установ освіти віднесено до компетенції місцевих органів влади (ст.22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні).