Погода в Полтаві

Лист Голові Верховної Ради України


    Йдеться, передусім, про необхідність збільшення видатків на освіту і науку до обсягів відповідно до норм ст. 61 Закону України «Про освіту» та ст. 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». При цьому видатки загального фонду для забезпечення фінансування галузі освіти мають бути не менше 6 відсотків ВВП.
   Виходячи із проекту Держбюджету та пояснювальної записки до нього, на наступний рік передбачені розміри мінімальної заробітної: з 1 січня - 1073 гривні, з 1 квітня - 1094 гривні, з 1 липня- 1102 гривні, з 1 жовтня - 1118 гривень та з 1 грудня - 1134 гривні на місяць, а посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 773 гривні, з 1 квітня - 794 гривні, з 1 липня - 802 гривні, з 1 вересня - 807 гривень, з 1 жовтня -823 гривні, з 1 грудня - 839 гривень, що на 300 -295 гривень менше, ніж мінімальна зарплата. З метою дотримання вимог ст. 6 Закону України «Про оплату праці» та ст. 96 Кодексу законів про працю України просимо підтримати пропозиції профспілки та внести пропозиції від комітету про доповнення статті 13 такою нормою:
«Розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки встановлюється на рівні мінімальної заробітної плати із застосуванням її для визначення посадових окладів та ставок заробітної плати за всіма тарифними розрядами».У цьому зв'язку вимагають також збільшення видатки на реалізацію цієї норми.
    Крім того, мають бути збільшені видатки на забезпечення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму, який запропоновано Спільним представницьким органом профспілок у розмірі з 1.01.2012 р. - 1309 грн., з 1.04.2012р. - 1454 грн., з 1.07.2012 р. - 1615 грн., з 1.10.2012 р. - 1794 грн., з 1.12.2012 р. - 1824 грн. з урахуванням включення до нього суми податку з доходів фізичних осіб.
 
    З урахуванням вимог законодавства про освіту та норм Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 р. № 926/20103 потребують збільшення видатки на підвищення посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників, середній розмір яких на даний час становить лише близько 40 відсотків від законодавчо встановленого розміру.
Для забезпечення соціальної справедливості стосовно науково-педагогічних працівників, окремих категорій педагогічних працівників ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації, зокрема методистів, майстрів виробничого навчання, завідуючих навчальними лабораторіями (кабінетами), а також тренерів-викладачів та інших працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл вимагають збільшення обсяги видатків на виплату їм 20-ти відсоткової надбавки за престижність праці.
    У зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної захищеності та залучення в управління та відділи освіти і науки висококваліфікованих працівників потребують збільшення видатки для вирішення питання підвищення їм рівня оплати праці.
   Необхідно передбачити видатки для реалізації державних гарантій педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, стосовно забезпечення безоплатного користування житлом з опаленням і освітленням відповідно до Ухвали Вищого Адміністративного Суду України від 18.05.2011 р. № К-35876/10 без обмеження їх прав сукупним доходом.
    Вимагають збільшення обсяги видатків для забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників житлом відповідно до положень Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 р. № 926/2010.
Зважаючи, що починаючи з 2008 року впродовж чотирьох років стипендія учням та студентам не підвищувалася та враховуючи неодноразове збільшення прожиткового мінімуму, законопроект потребує доповнення нормою стосовно встановлення розмірів стипендій, збільшених порівняно із діючими не менше ніж на суму їх індексації, що не потребуватиме значних додаткових бюджетних коштів та забезпечить дотримання вимог статті 2 Закону України «Про прожитковий мінімум».
    Вимагають фінансового забезпечення положення ст.44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та статті 19 Закону України «Про охорону праці» щодо відрахувань навчальними закладами та установами коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці, а також витрат на охорону праці в установах та закладах освіти і науки не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.
   Необхідно передбачити кошти для забезпечення встановлення рівня пенсій педагогічних працівників в розмірі 80-90 відсотків заробітної плати відповідно до п.34 Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002.


З повагою, від імені членів президії
Голова Профспілки Г.Ф.Труханов