Погода в Полтаві

Пропозиції галузевої Профспілки до Державного бюджету України на 2014 рік

-    реалізації гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам щодо встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені і вчені звання відповідно до абзацу 8 частини 1 ст. 57 Закону України «Про освіту»;
-    виплати    педагогічним    працівникам    позашкільних    навчальних закладів доплат у розмірах, визначених ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту»;
-    встановлення доплати протягом трьох років за першим місцем роботи педагогічним працівникам навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості, відповідно до Указу Президента України від 4 липня
2005 року №1013;
-    забезпечення безоплатних медичних оглядів працівників навчальних закладів, їх матеріального забезпечення у зв'язку з підвищенням кваліфікації, регулярного безкоштовного підвезення педагогічних працівників у сільській місцевості до місця навчання і додому відповідно до Закону України «Про освіту».
  Крім того, передбачити видатки для:
-    фінансування науки на рівні, визначеному ст. 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
-    реалізації положень ст. 23 «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо встановлення ставок (окладів) науковим працівникам наукових установ, діяльність яких фінансується з бюджету, на рівні не нижче посадових ставок (окладів) викладачів відповідної кваліфікації вищих навчальних закладів ІП-ІУ рівнів акредитації;
-    виплати науково-педагогічним та науковим працівникам грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
      Одночасно пропонуємо врахувати в проекті Державного бюджету на 2014    рік видатки для реалізації завдань, визначених у Рекомендаціях парламентських слухань, на тему: «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання», схвалені постановою Верховної Ради України від 7 червня 2012 року № 4949-УІ, зокрема щодо фінансування Державної  цільової  програми  розвитку українського  села  на  період до 2015    року (в частині добудови, реконструкції і проведення капітальних ремонтів шкільних приміщень у сільській місцевості; придбання та поставки шкільних автобусів для підвезення учнів та педагогів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання, роботи й додому; проведення комп'ютеризації і забезпечення якісного Інтернету в сільській школі).