Погода в Полтаві

Інформаційна довідки МОН про обсяги освітньої субвенції

comp2

     Міністерством освіти і науки України опубліковано фінальні розрахунки обсягів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2024 рік. Інформаційні довідки розміщено за покликанням.

     Вони є важливим джерелом інформації для засновників закладів освіти, адже дають змогу аналізувати ефективність мережі закладів та ухвалювати управлінські рішення щодо її зміни.

      Довідка для кожного місцевого бюджету містить:

 - базову інформацію про засновника й огляд розподілу освітньої субвенції, включно з історією розподілу з 2019 року (або з моменту створення територіальної громади);

 - підсумки розподілу освітньої субвенції та детальний розрахунок на 2024 рік згідно з формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами (постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088);

 - графічну інформацію щодо розподілу освітньої субвенції, що дає змогу порівняти динаміку зміни окремих параметрів;

 - інформацію про зміни в мережі закладів загальної середньої освіти загалом в області та в окремих територіальних громадах за період з 5 вересня 2019 року до 1 жовтня 2023 року;

 - перелік комунальних ЗЗСО, у якому виокремлено:

  • кількість учнів і класів опорних закладів зазначено без урахування філій, інформацію щодо філій наведено окремо;
  • кількість учнів, які здобувають освіту за індивідуальною формою;
  • співвідношення фактичної наповнюваності класів закладу до розрахункової, визначеної для бюджету громади відповідно до формули розподілу освітньої субвенції;

 - перелік тих приватних ЗЗСО, які потрапили до розрахунку обсягу освітньої субвенції 2024 року.

Також на сайті Міністерства освіти і науки України є дашборд з освітніми індикаторами. У ньому доступні численні дані, що також стануть у пригоді для аналізу освітньої ситуації та мережі ЗЗСО для кожної територіальної громади.

МОН нагадує, що джерелом даних для розподілу освітньої субвенції на 2024 рік є дані, подані закладами освіти в програмно-апаратному комплексі «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту». У разі виявлення в довідках помилкової чи застарілої інформації рекомендуємо засновникам актуалізувати дані.

МОН наголошує, що заклади освіти мають актуалізовувати бази з персональними даними учнів протягом усього року. Це дасть змогу Міністерству освіти і науки України оперативно відстежувати міграції учнів і, якщо потрібно, перерозподіляти освітню субвенцію.

Міністерство додатково інформує, що відповідно до Закону України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» населені пункти, які віднесено до категорії селищ міського типу, з 26 січня 2024 року належать до категорії селищ. Відповідно міське населення селищ міського типу вважається сільським.

Водночас у звʼязку з російською агресією з 1 січня 2023 року органи державної статистики призупинили формування якісної, зокрема точної та надійної, узгодженої й порівнянної, статистичної інформації про чисельність населення за регіонами, районами, територіальними громадами, за типом місцевості (міська, сільська).

Після отримання даних від Державної служби статистики України про загальну чисельність населення, а також чисельність населення, що проживає у міській та сільській місцевостях, Міністерство освіти і науки України розгляне можливість внесення змін до формули та розподілу коштів освітньої субвенції.

Докладніше з механізмом розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами можна ознайомитися в листі МОН України.

Офіційне джерело: https://pon.org.ua/info-work/11002-finalni-rozrakhunky-osvitnoi-subvencii-informaciini-dovidky-mon.html