Погода в Полтаві

Щодо розподілу освітньої субвенції на 2024 рік місцевим бюджетам

comp

     На сайті МОН розміщено фінальні розрахунки обсягів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2024 рік.

   У структурі середньої розрахункової заробітної плати для визначення обсягу освітньої субвенції кожному місцевому бюджету враховано всі обов’язкові доплати та надбавки, передбачені чинним законодавством, зокрема надбавку за престижність педагогічної праці у розмірі 25%, допомогу на оздоровлення та щорічну грошову винагороду у розмірі місячного посадового окладу.

    До розрахунку субвенції включалася кількість ставок педагогічних працівників при поділі класів на групи та надбавка для закладів, які розташовані в гірській місцевості, в обсязі 25%.

    Показник середнього розміру заробітної плати з нарахуваннями складає: 247,72 тис. грн – для вчителів ЗЗСО, 324,00 тис. грн – для керівників закладів та установ освіти, 217,01 тис. грн – для асистентів вчителів в інклюзивних класах, 288,44 тис. грн – для педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, 128,01 тис. грн – для вчителів ЗЗСО, яким (в яких) оголошено простій.

Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів та установ освіти, що визначені у статті 103-2 Бюджетного кодексу України, в тому числі за викладання додаткових годин навчального плану на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття тощо, може здійснюватися як за рахунок коштів освітньої субвенції, так і за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Однак ці години, як і в попередні роки, розподіляються директором закладу за погодженням з профкомом між відповідними учителями залежно від кількості годин, передбачених робочими навчальними планами з дотриманням вимог пункту 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН України від 15.04.1993 № 102, оскільки формульні показники не є підставою для оплати праці конкретних учителів та інших педагогічних працівників, реалізації закладами загальної середньої освіти вимог базового навчального плану, який є одним із державних стандартів здобуття повної загальної середньої освіти.

Для місцевих бюджетів, в яких у ЗЗСО та інклюзивно-ресурсних центрах оголошено простій у зв’язку з окупацією чи веденням активних бойових дій, кошти для оплати простою передбачені в обласному бюджеті.

Педагогічні працівники ЗЗСО, яким (в яких) оголошено простій, наявні в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Профспілка привертає увагу на необхідність застосування при оплаті простою положень пункту 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та Профспілками працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України видатки на загальну середню освіту належать до видатків, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 12 Порядку та умов, відповідні місцеві ради мають право додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів поточні та капітальні видатки закладів та установ освіти, що визначені у статті 103-2 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

До повноважень виборних органів територіальних профспілкових організацій належить здійснення контролю за дотриманням трудових прав членів профспілки, зокрема з числа педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших закладів, які забезпечують її надання. Профспілка наголошує на необхідності здійснення спільно з соціальними партнерами відповідного моніторингу відповідності обсягів освітньої субвенції та видатків місцевих бюджетів для своєчасної і в повному обсязі оплати праці педагогічних працівників з дотриманням вимог законодавства.

Офіційне джерело: https://pon.org.ua/novyny/11005-shchodo-rozpodilu-osvitnoi-subvencii-na-2024-rik-miscevym-budzhetam.html