Погода в Полтаві

Присвоєння педзвання «керівник гуртка-методист» – позачергова атестація

zhenshina1

   Згідно з п.п. 1 пункту 3 наказу МОН від 9.09.2022 № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників» кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, присвоєні до набрання чинності цим наказом, є дійсними до атестації педагогічних працівників, проведеної згідно з Положенням, затвердженим цим наказом.

   Відповідно до пункту 7 розділу І Положення № 805 міжатестаційний період не може бути меншим ніж три роки, крім випадків проведення позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника.

  Відповідно до пункту 6 розділу І Положення № 805 позачергова атестація педагогічного працівника, освітній рівень і стаж роботи якого на посадах педагогічних працівників відповідає вимогам, визначеним у пунктах 8, 9 цього розділу, може проводитися за його ініціативою.

  При цьому умови, передбачені у п.п. 1-3 пункту 6 (визнання переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів; наявність освітньо-наукового/освітньо-творчого, наукового ступеня; успішне проходження сертифікації), не є одночасною сукупністю підстав для проходження педпрацівником позачергової атестації, що засвідчено сполучником «або».

   Тому позачергова атестація педагогічного працівника можлива й виключно за його ініціативи з дотриманням вимог пунктів 8 та 9 розділу І Положення № 805.

  Пунктом 8 розділу І Положення передбачена обов’язковість підвищення кваліфікації для атестації. Пунктом 9 визначено умови для присвоєння кваліфікаційних категорій тим педагогічним працівникам, які атестуються з присвоєнням кваліфікаційних категорій.

   Оскільки при атестації керівникам гуртків не присвоюються кваліфікаційні категорії, умовою позачергової атестації керівників гуртків є підвищення ними кваліфікації.

   Відповідно до пункту 3 розділу І Положення № 805 педагогічним працівникам, посади яких не передбачають присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації визначається відповідність (невідповідність) займаній посаді та у порядку, визначеному законодавством, встановлюється (підтверджується) тарифний розряд, присвоюється (не присвоюється) педагогічне звання. Установлено також, що кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, що присвоюється (підтверджується) за результатами атестації, визначаються відповідно до Переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 23.12. 2015 № 1109.

   Зазначеним переліком передбачено педагогічне звання «керівник гуртка-методист».

   Згідно з пунктом 7 розділу ІІ Положення № 805 присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань належить до компетенції атестаційних комісій I рівня, які створюються у закладах, де працює більше 15 педагогічних працівників. Якщо ж у закладі працює 15 і менше педагогічних працівників, то присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань здійснюють атестаційні комісії ІІ рівня, що створюються при органах управління у сфері освіти.

   Тому керівник гуртка має право атестуватися на умовах позачергової атестації з поданням заяви про позачергову атестацію до відповідної атестаційної комісії до 20 грудня із зазначенням у заяві прохання про присвоєння педагогічного звання «керівник гуртка-методист».

   Пунктом 17 розділу І Положення № 805 заборонено створення перешкод для проходження педагогічним працівником атестації, необґрунтовану відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

.

Офіційне джерело: https://pon.org.ua/novyny/10989-prysvoiennia-pedzvannia-kerivnyk-gurtka-metodyst-pozachergova-atestaciia.html