Погода в Полтаві

Урядом прийнято постанову про збільшення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС

calc

    На Урядовому порталі оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України від 12 січня 2024 р. № 23 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

     Згідно з документом розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки встановлюється з 1 січня 2024 року на рівні 3195 гривень.

     Постанова набрала чинності з 1 січня 2024 року. 

     Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» розмір мінімальної заробітної плати становить
 у місячному розмірі:

  •    -  з 1 січня становить 7100 гривень;
  •    -  з 1 квітня – 8000 гривень;

 у погодинному розмірі:
   -  з 1 січня – 42,6 гривні;
   -  з 1 квітня – 48 гривень.

     Відновлюється також індексація заробітної плати, стипендії студентів та інших доходів відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», дію якого було зупинено на 2023 рік пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

     Відповідно до статті 39 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників освіти
станом на 1 грудня 2021 року та на 1 січня 2024 року

Тариф-ний розряд

Тариф-ний коефі-цієнт

Станом на 1.12.2021 (1 т.р. 2893 грн) пост. КМУ № 29 від 20.01.2021

Підвищені на 10% оклади пед-працівників (пост. КМУ № 22 від 11.01.2018)

Підвищені на 11% оклади науково-пед- працівників (пост. КМУ № 36 від 23.01.2019)

Станом на 1.01.2024 (1 т.р. 3195 грн) пост. КМУ №23 від 12.01.2024

Підвищені на 10% оклади пед- працівників (пост. КМУ № 22 від 11.01.2018)

Підвищені на 11% оклади науково-пед- працівників (пост. КМУ № 36 від 23.01.2019)

1

1

2893

3195

2

1,09

3153

3483

3

1,18

3414

3770

4

1,27

3674

4058

5

1,36

3934

4345

6

1,45

4195

4633

7

1,54

4455

4920

8

1,64

4745

5240

9

1,73

5005

5505,50

5527

6079,7

10

1,82

5265

5791,50

5815

6396,5

11

1,97

5699

6268,90

6294

6923,4

12

2,12

6133

6746,30

6773

7450,3

13

2,27

6567

7223,70

7253

7978,3

14

2,42

7001

7701,10

7732

8505,2

15

2,58

7464

8210,40

8285,04

8243

9067,3

9149,73

16

2,79

8071

8878,10

8958,81

8914

9805,4

9894,54

17

3

8679

9546,90

9633,69

9585

10543,5

10639,35

18

3,21

9287

10215,70

10308,57

10256

11281,6

11384,16

19

3,42

9894

10982,34

10927

12128,97

20

3,64

10531

11689,41

11630

12909,3

21

3,85

11138

12363,18

12301

13654,11

22

4,06

11746

13038,06

12972

14398,92

23

4,27

12353

13711,83

13643

15143,73

24

4,36

12613

14000,43

13930

15462,3

25

4,51

13047

14409

 

 Офіційне джерело: https://pon.org.ua/novyny/10853-uriadom-pryiniato-postanovu-pro-zbilshennia-posadovogo-okladu-pracivnyka-i-taryfnogo-rozriadu-yets.html