Погода в Полтаві

Зміни при поданні декларацій у 2023 році

deklar     Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», який відновив обов’язкове подання декларацій для посадовців, державних службовців та осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набрав чинності 2 жовтня 2023 року.

     Закон значно скоротив перелік осіб, які зобов’язані подавати декларації. До посадових осіб державних та комунальних підприємств, закладів, установ та організацій, які повинні подавати декларації, відносяться лише голова та член наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), ліквідатор, керівник, заступник керівника, головний бухгалтер, корпоративний секретар такої юридичної особи публічного права, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники, голова та члени іншого органу управління юридичної особи (крім консультативного).

   Наголошуємо, що керівники структурних підрозділів та інші працівники, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративного-господарськими функціями юридичних осіб публічного права не повинні подавати жодних декларацій.

     Враховувати положення частини 5 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», у якому зазначається перелік осіб, на яких не поширюються положення закону, що стосуються фінансового контролю. Наприклад, обов’язок подачі декларації не розповсюджується на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників.

    Запроваджено новели у суб’єктному складі декларантів, які працюють у сфері охорони здоров’я. Нині голови та члени лікарсько-консультативних комісій, медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій зобов’язані декларувати свої доходи за 2023 рік.

    Новелою змін у Законі є відсутність обов’язку подачі декларацій у військових посадових осіб із числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу, за виключенням військовослужбовців, які, зокрема, входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій, проходять службу у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, беруть участь у закупівлях в сфері оборони або відряджені на такі посади.

     За загальним правилом щорічну декларацію потрібно подати у період з 1 січня до 31 березня наступного за звітним роком. Тобто декларацію за 2023 рік можна буде подати з 1 січня 2024 року до 31 березня 2024 року.

Офіційне джерело: https://pon.org.ua/novyny/10766-podannia-deklaracii-u-2023-roci-shcho-zminylosia-dlia-kerivnykiv-zakladiv-osvity.html