Погода в Полтаві

Набули чинності зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати

zarplata

     Набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 8.09.2023 № 957 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 і від 8 серпня 2016 р. № 500», якою змінено порядок розрахунку середнього заробітку для розрахунку компенсації за невикористану відпустку та для виплати матеріальної (грошової) допомоги.

     Розмір матеріальної (грошової) допомоги тепер розраховується за 12 останніх календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати допомоги, шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

     Середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом 12 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів.

     Працівникові, який працює менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому виплачується матеріальна (грошова) допомога.

     При обчисленні середньої заробітної плати для нарахування матеріальної (грошової) допомоги не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

     Середньомісячне число робочих днів розраховується шляхом ділення на 12 сумарного числа робочих днів за останні 12 календарних місяців згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

     Якщо працівника прийнято на роботу не з першого числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний місяць.

     Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, то середня заробітна плата обчислюється з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

     Якщо розмір посадового окладу є меншим від розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку.

    У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу, розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору.

    Як і у попередні періоди, розрахунок компенсації за невикористані дні відпусток здійснюється за 12 останніх календарних місяців роботи. Виключенням є компенсація за дні відпусток, на які працівник набув право до 31.12.2023. Ці дні оплачуються із розрахунку заробітної плати, нарахованої працівникові за 2023 рік. Таким чином, в розрахунок включаються місяці, відпрацьовані упродовж 2023 року.

    Приклад

    Працівник звільняється 30.10.2023, має право на 26 днів щорічної відпустки (право на всі дні набуто до 31.12.2023).

    Розрахунок середнього заробітку для визначення середньоденного заробітку здійснюється за місяці роботи у 2023 році (січень-вересень), результат множиться на 26 днів.

Офіційне джерело: https://pon.org.ua/novyny/10591-nabuly-chynnosti-zminy-do-poriadku-obchyslennia-serednoi-zarobitnoi-platy.html