Погода в Полтаві

Освітяни наголошують на виконанні норм прийнятих Законів України

     ЦК Профспілки працівників освіти і науки України висловив свою позицію та бачення щодо таких напрацювань Міністерства освіти, як «Візія майбутнього освіти і науки України» та «Бачення України 2030: соціально-гуманітарна сфера».  Ці документи широко обговорювалися у профспілкових організаціях закладів і установ освіти з подальшим спрямуванням до міністерства відповідних пропозицій від трудових колективів.

   Підтримуємо пріоритети «Візії майбутнього освіти і науки України» щодо досягнення рівня освіти, який би відповідав рівню країн ЄС, забезпечення гідних умов праці, справедливої її оплати, можливостей безперервного професійного розвитку педагогів та науковців, відбудови закладів освіти, зруйнованих у результаті військової агресії росії проти України.

      Наголошено, що перш за все, «Візія майбутнього освіти і науки України» та інші стратегічні документи стосовно реформування освіти мають відповідати Конституції України та не звужувати соціально-економічні права і гарантії, встановлені освітянськими законами.

     При запровадженні нової системи оплати праці необхідно забезпечити реалізацію норм статті 61 Закону «Про освіту», внаслідок чого посадовий оклад педпрацівника найнижчої кваліфікаційної категорії має становити вже у 2023 році 20 100 грн, а науково-педагогічного – 25 125 грн.

     Неприпустимим є збільшення норми годин на ставку заробітної плати вчителя з законодавчо визначених 18 годин на тиждень до 22 чи 36 годин, наслідком чого є загроза вивільненню від 100 до 200 і більше тисяч вчительських ставок.

    Мають бути дотримані норми статті 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту» стосовно гарантованої норми навчального навантаження на ставку заробітної плати вчителя, як і норми щодо оплати інших видів вчительської праці.

    Наголошено на необхідності матеріальної підтримки молодих вчителів та інших педпрацівників після отримання ними вищої освіти та неприпустимості заміни процедури атестації педагогічних працівників сертифікацією, за якої встановлюється 20% доплата вчителям. Неможливо погодитися з намірами скасування гарантованих державою доплат за наявність наукового ступеня чи вченого звання.

     Пропозиції полягають також у недопущенні скорочення мережі закладів загальної середньої освіти, закриття шкіл, особливо у сільській місцевості у період воєнного стану. Неприпустиме штучне закриття інших закладів освіти, зокрема таких як фахові коледжі, що загрожує вивільненню педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників та звуження конституційних прав громадян на здобуття освіти.

     Задля забезпечення гідного рівня оплати праці працівників та розвитку освіти, створенню умов для доступності і безоплатності освіти в державних і комунальних освітніх закладах, її розвиток, надання державних стипендій та пільг учням і студентам необхідно забезпечити дотримання положень статті 78 Закону України «Про освіту» стосовно забезпечення державою асигнувань на освіту в розмірі не менше ніж 7% ВВП.

Офіційне джерело: https://pon.org.ua/novyny/10490-osvitiany-nagoloshuut-na-vykonanni-norm-pryiniatykh-zakoniv-ukrainy.html

Детальніше з зауваженнями, обґрунтуваннями та пропозиціями ЦК Профспілки можна ознайомитися у вкладеному файлі: mon_obgovorennia-vizii.pdf [218.75 Kb][118] 

Інформація Полтавської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України щодо підсумків обговорення запропонованого МОН проекту "Візії майбутнього освіти і науки України" в  PDF форматі додається.