Погода в Полтаві

Щодо права на щорічну основну відпустку під час дії воєнного стану

     ЦК Профспілки та обласний комітет звертає Вашу увагу на лист Міністерства освіти і науки України від 12.06.2023 року  № 1/8371-23 «Про право на щорічну основну відпустку працівників, які під час дії воєнного стану тривалий час знаходяться на простої, та нарахування відпускних» стосовно права на щорічну основну відпустку працівників, які під час дії воєнного стану тривалий час (більше року або менше року) знаходяться на простої, на виплату допомоги на оздоровлення та нарахування відпускних.

Офіційне джерело:
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pravo-na-shorichnu-osnovnu-vidpustku-pracivnikiv-yaki-pid-chas-diyi-voyennogo-stanu-trivalij-chas-znahodyatsya-na-prostoyi-ta-narahuvannya-vidpusknih

    При цьому просимо врахувати, що відповідно до абзацу першого пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі Порядок № 100), обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

    Згідно з пунктом 7 Порядку № 100 обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або компенсації за невикористані відпустки проводиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за фактично відпрацьований період (розрахунковий період) на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду.

     Згідно з абзацом другим пункту 2 Порядку № 100 працівникові, який пропрацював в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка.

    Абзацом шостим пункту 2 Порядку № 100 встановлено, що час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. Тобто у цих пунктах йдеться про врахування для обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки саме заробітної плати за виконану за попередні 12 місяців роботи без урахування тих місяців, коли відбувалася часткова оплата простою.

    Розрахунковим періодом для оплати часу щорічних відпусток є 12 календарних місяців роботи або менший фактичний час роботи у випадку тривалості роботи в установі, організації менше одного року. Абзацом сьомим пункту 2 Порядку № 100 установлено, що якщо у працівника відсутній розрахунковий період, то середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзаців третього - п'ятого пункту 4 цього Порядку.

  Відсутність розрахункового періоду можлива, зокрема, в ситуації з керівними, педагогічними, науково-педагогічними працівниками та спеціалістами закладів освіти, яким відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка повної тривалості у перший та наступні робочі роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

   Згідно з абзацом четвертим пункту 3 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати для оплати відпусток включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток.

    Згідно з частиною другою статті 57 Закону України «Про освіту» у разі проходження педагогічними та науково-педагогічними працівниками військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, за такими працівниками зберігається попередній середній заробіток.

    Нагадуємо, що відповідно до частини другої статті 2 Закону України «Про освіту» листи органів виконавчої влади, крім наказів, зареєстрованих Міністерством юстиції України, не є нормативно-правовими актами і не можуть встановлювати правові норми