Пошук

Погода в Полтаві

Засідання президії комітету Полтавської обласної організації Профспілки

     7 лютого 2023 року відбулося чергове засідання президії комітету Полтавської обласної організації Профспілки на якому було розглянуто ряд актуальних питань: про основні статистичні дані членства в Профспілці на початок 2023 року та затверджений річний статистичний звіт, пропрофспілковий бюджет, про план роботи профорганізації на наступний рік та ряд внутрішньоспілкових питань.


     Після обміну думками і обговорення, президія прийняла відповідні постанови.

 

Соціальні та академічні стипендії у закладах вищої освіти

  Питання призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення здобувачів освіти у закладах освіти або науковихустановах, у тому числі студентів вищих навчальних закладів,регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення», якою затверджено Порядок призначення і виплати стипендій. Зазначеним вище Порядком передбачається два види стипендій – соціальна (для соціально незахищених громадян, пільгових категорій) і академічна (за досягнення в навчанні).

     Крім того, питання призначення і виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 (далі – Постанова) та відповідно затвердженим цією Постановою Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти (далі – Порядок використання коштів).
     Важливо! Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1496 внесено зміни до Порядку використання коштів, зокрема, врегульовано механізм надання соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей загиблих, померлих (тих, хто зник безвісти) Захисників і Захисниць України, а також удосконалено порядок призначення та виплати соціальних стипендій.

Детальніше

 

Розрахунки обсягів освітньої субвенції на 2023 рік

    Комітет обласної організації Профспілки інформує, що Міністерством освіти і науки України підготовлено інформаційні довідки про розрахунок обсягів освітньої субвенції для обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад на 2023 рік.


    Підготовка розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами на 2023 рік проходила в складних умовах воєнного стану, масових внутрішніх міграцій вчителів та учнів, пріоритетності підтримки безпекового сектору.
    Кількість учнів закладів загальної середньої освіти зменшилася на 5% порівняно з вереснем 2021 року, а загальний обсяг коштів, виділених на освітню субвенцію з державного бюджету, зменшено на 20% порівняно з 2022 бюджетним роком, в зв’язку з чим, Міністерство освіти і науки України листом від 10.01.2023 № 1/385-23 надало роз’яснення щодо особливостей розподілу та використання освітньої субвенції у 2023 році з урахуванням цих обмежень.

    Лист-роз’яснення, фінальні розрахунки обсягів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2023 рік та інформаційні довідки розміщені на веб-сайті Міністерства освіти і науки України.


Офіційне джерело:
https://mon.gov.ua/ua/tag/rozrahunok-obsyagu-osvitnoyi-subvenciyi-na-2023-rik

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/byudzhet-ta-zakupivli/byudzhet/2023-rik/informacijni-dovidki-shodo-rozrahunku-obsyagu-osvitnoyi-subvenciyi-na-2023-rik/poltavska-oblast2023

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЦК ПРОФСПІЛКИ ЩОДО РОБОТИ ЗА СУМІСНИЦТВОМ – СТВОРЕННЯ ГНУЧКИХ ГРАФІКІВ

    ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на запити з місць щодо викладацької роботи керівників, їх заступників, педагогів-організаторів та інших працівників закладів та установ освіти, а також педагогічної роботи за сумісництвом та її оплати повідомляє наступне.
    Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 № 2352-IX внесено зміни до статті 102-1 КЗпП, яку викладено у новій редакції. Встановлено, що сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця – фізичної особи. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.
    Скасовано норму, згідно з якою умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначалися КМУ. До внесення таких змін питання роботи за сумісництвом регулювалося також постановою КМУ від 03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій». Але у зв’язку з такими змінами до статті 102-1 КЗпП України постановою КМУ від 22.11.2022 № 1306 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» постанову КМУ № 245 скасовано. Розпорядженням КМУ від 22.11.2022 № 1047-р скасовано також наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43, який містив Перелік робіт, що не вважалися сумісництвом і виконання яких з дозволу керівників могли здійснюватися впродовж основного робочого часу без утримання заробітної плати.
    Зокрема роботою, яка не вважалася сумісництвом, пунктом 3 Переліку визнавалася педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік. Саме цей вид роботи виконували педагогічні працівники методичних установ, закладів післядипломної освіти, органів управління освіти, інших установ та закладів, викладаючи предмети, курси, працюючи учителями, викладачами, керівниками гуртків у закладах загальної середньої, професійнотехнічної, позашкільної, вищої чи фахової передвищої освіти та отримували за цю 04.01.2023 № 02-8/14 Головам обласних, Київської міської організацій Профспілки працівників освіти і науки України роботу оплату з погодинного розрахунку, одночасно з зарплатою за основним місцем роботи.
    Відтепер при продовженні виконання такої педагогічної роботи поза основним місцем, доцільно відкоригувати графіки роботи, в першу чергу за основним місцем, бо розклади занять та уроків у школі та інших закладах, де вона виконується, значно складніше, а то й їх неможливо змінити. Доречним буде зорієнтуватися на нормах КЗпП України, а саме статті 60, яка унормовує питання гнучкого графіку роботи, статті 60-2, що унормовує питання дистанційної роботи.
    Гнучкий режим робочого часу - це форма організації праці, за якою допускається встановлення іншого режиму роботи, ніж визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи іншої, встановленої на певний обліковий період (тиждень, місяць, квартал, рік тощо), норми тривалості робочого часу. Гнучкий режим може встановлюватися, зокрема за заявою працівника з прийнятними для нього часовими межами графіка роботи без дотримання вимог щодо повідомлення працівника не пізніше ніж за два місяці про зміну режиму роботи. Дистанційна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будьякому місці за вибором працівника та з використанням інформаційнокомунікаційних технологій. У разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому. При дистанційній роботі працівник розподіляє робочий час на власний розсуд, на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено трудовим договором.
    Щодо оплати праці педагогічних працівників закладів та установ освіти, зокрема, Центрів професійного розвитку педагогічних працівників, Інклюзивноресурсних центрів, які виконують викладацьку роботу поза основним місцем роботи на умовах сумісництва, то вона здійснюється на умовах тарифікації, тобто у щомісячно встановленому розмірі залежно від обсягу тижневого навчального навантаження. Стосовно оплати праці керівних та інших педагогічних і непедагогічних працівників, які виконують викладацьку роботу в тому самому закладі освіти, зокрема у закладі загальної середньої освіти, то це питання врегульовано пунктом 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, який на даний час є чинним і не зміненим. Повідомляємо також, що ЦК Профспілки звернувся до вищих органів влади з пропозиціями затвердити перелік робіт, які не є сумісництвом, виконання яких можливе впродовж основного робочого часу з оплатою праці за всіма місцями педагогічної роботи в межах до 240 годин на рік.

 

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА: ВІДПУСТКИ ДЛЯ МОБІЛІЗОВАНИХ

   Законом України від 1.12.2022 № 2822-IX внесено зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», які передбачають додаткові гарантії щодо надання відпусток для військовослужбовців, у тому числі для мобілізованих працівників (закон набрав чинності 23 грудня 2022 року).
   У особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.

Офіційне джерело: Режим доступу: https://pon.org.ua/novyny/10037-vidpustka-mobilizovanym-pracivnykam-pid-chas-voiennogo-stanu-zminy-v-zakonodavstvi.html