Погода в Полтаві

Закон України "Про організації роботодавців, їх об’єднання..."

Закон України  «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» та внесення змін до деяких законів України.

     22 червня 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України N 5026-VI  «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» (опубліковано в Офіційному віснику України від 13.08.2012, №59, стаття 2366).
     Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а також основні засади їх взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.
     Закон надає визначення понять роботодавець, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців. Так, відповідно до цього Закону, роботодавцем є юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа-підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб. Організацією роботодавців є неприбуткова громадська організація, яка об'єднує роботодавців. Об'єднання організацій роботодавців це неприбуткова громадська організація, яка об'єднує організації роботодавців, їх об'єднання.
     Організації роботодавців, їх об'єднання визнають профспілки, їх організації, об'єднання повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав і інтересів, сприяють їх діяльності; взаємодіють з профспілками, їх об'єднаннями на принципах соціального діалогу.
     Організаціям роботодавців, їх об'єднанням забороняється втручатися у діяльність професійних спілок, їх об'єднань, перешкоджати у будь-якій формі та будь-якими засобами працівникам об'єднуватися у професійні спілки, їх об'єднання.
     В зв’язку з прийняттям цього Закону, внесено зміни до деяких законів України, зокрема у закони «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та інші (Детальніше).