Погода в Полтаві

Закон України «Про громадські об’єднання»


       Необхідність прийняття нового Закону зумовлена рекомендацією Парламентської Асамблеї Ради Європи, що викладена у підпункті 7.5.1 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010) «Функціонування демократичних інституцій в Україні», відповідно до якого ПАРЄ зверталась із проханням прискорити ухвалення нового закону про громадські організації в Україні для усунення недоліків існуючого законодавства про недержавні організації.
    З метою уникнення можливого вільного тлумачення посадовими особами органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування норм цього Закону Головою Федерації профспілок України 19.09.12 направлено запит Міністерству юстиції України з проханням підтвердити у офіційному роз’ясненні, що особливості регулювання утворення, реєстрації, діяльності та припинення професійних спілок, їх організацій та об’єднань визначаються спеціальним Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
    Міністерство юстиції України направило запит ФПУ для розгляду за належністю Державній реєстраційній службі України. Розглянувши звернення, Укрдержреєстр надав офіційне роз’яснення:
«Відповідно до статті 2 Закону України «Про громадські об’єднання» дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань в Україні.

 Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення:
1) політичних партій;
2) релігійних організацій;
3) непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
4) асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань;
5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне самоврядування;
6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об'єднаннями), утворених на підставі інших законів.

 Особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення окремих видів громадських об'єднань можуть визначатися іншими законами.

Закон України «Про громадські об’єднання» не містить положень, які б визначали, що сфера його діяльності поширюється на правовідносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення професійних спілок.
 
 З огляду на зазначене, Державна реєстраційна служба України вважає, що ці правовідносини визначаються Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

          Інформація надана за повідомленням Інформаційно-аналітичного центру ФПУ.