Погода в Полтаві

Статус члена виборчої комісії.

     Відповідно до п. 6 статті 36 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року № 4061-VІ (див. детальніше), за рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії відповідно до ст.47 цього Закону на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу. 

    Виконання повноважень члена виборчої комісії на платній основі оплачується в розмірі та у порядку, встановленому постановою Кабінетом Міністрів України від 05.09.12 № 848 «Про затвердження Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України» (див. детальніше), за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів.
   Оплата праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи.