Погода в Полтаві

Головам, бухгалтерам членських організацій.

    Вам необхідно до 15 липня 2012 року здати в обком профспілки фінансовий звіт за І-е півріччя 2012 року. Бланк звіту додається(Завантажити!).
   Звертаємо також увагу на обов'язковість подання до органів ДПС протягом 40 календарних днів , що настають за останнім календарним звітного (податкового) періоду такої звітності:
- Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій; 
- Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них доходу (Форма 1-ДФ).