Пошук

Погода в Полтаві

X пленум обласної організації Профспілки працівників освіти і науки.


   Відкрив роботу пленуму голова обласної організації Григорій Шумейко і поінформував , що звітно-виборні збори відбулися у переважній більшості первинних профспілкових організацій, які проходять організовано, без порушень Інструкції про вибори.
   У звітних доповідях, виступах членів Профспілки відзначалось, що завдяки цілеспрямованим та злагодженим діям ЦК, обкому Профспілки, більшості первинних, міських, районних організацій вирішено цілий ряд програмних завдань Профспілки з питань удосконалення законодавчої бази для галузі, підвищення рівня оплати праці працівників, стипендіального забезпечення студентів, покращення умов праці, навчання, правового захисту.
   Аналіз критичних зауважень та пропозицій, висловлених на звітно-виборних зборах засвідчує, що спілчан, профспілкових активістів стали більше турбувати питання впливу виборних профспілкових органів різних рівнів на забезпечення контролю за дотриманням норм чинного законодавства України про працю, реалізації освітянських законів, підвищення ролі Профспілок у покращенні умов праці, активного використання різних стимулів морального заохочення, оперативного інформаційного забезпечення.
   Порушувались питання перед Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України, профільним комітетом Верховної Ради, місцевими органами виконавчої влади щодо необхідності виконання у повному обсязі законодавства про освіту в частині фінансування галузі, підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, удосконалення нормативної бази установ і закладів освіти.
   У обговоренні взяли участь голови Полтавської та Н.Санжарської районних організацій Профспілки працівників освіти Олена Цвіркун та Валентина Кульчинська.
  Завершуючи роботу Григорій Шумейко підкреслив, що забезпечення прав та гарантій освітян та студентської молоді - ключове питання діяльності організації на усіх рівнях. Профспілка розуміє і підтримує якісні зміни в освітянському процесі, але з реальним фінансовим підґрунтям. Лише так реформи будуть успішними і підтримані педагогами.
  Пленум прийняв постанову про проведення XXI обласної профспілкової конференції працівників освіти і науки в I кварталі 2020 року.

polpo09 191

polpo09 191

polpo09 191

polpo09 191