Погода в Полтаві

Захист прав освітян в умовах запровадження нового законодавства.


    Голова обкому Профспілки Григорій Шумейко підкреслив, що за останній час відбулася низка змін в законодавстві освітньої галузі та бюджетного процесу, зокрема прийнято Закони України «Про освіту», «Про державний бюджет України на 2018 рік», внесено зміни до Бюджетного Кодексу України. Уряд прийняв низку рішень, які вплинули на рівень  життя учительства, і не завжди у позитивну сторону.
    Тому, завданням Профспілки на сьогодні є не лише моніторинг дій влади на місцях,  а й постійна робота із соціальними партнерами та недопущення звуження існуючих прав і гарантій освітян, молоді.
    Розкриваючи перше питання порядку денного заступник голови Наталія Скиба  зауважила, що наслідком прийняття владою останніх рішень найнижчий посадовий оклад педпрацівника закладу загальної середньої освіти, який відповідає 10 тарифному розряду, лише в 2 рази перевищує прожитковий мінімум та вдвічі нижчий від передбаченого прикінцевими положеннями закону «Про освіту», складаючи 3528 грн.  Видатки на освіту складають 218 млрд. грн., або 67,1% ВВП. (хоч владою декларувалося 7%), що на 18% більше, ніж у 2017 році. Обсяги освітньої субвенції затверджено в сумі 61,7 млрд. грн., що більше минулого року на 9,1 млрд. грн., або на 17,3% та на 24,2 % в обласному, місцевих, районних бюджетах та бюджетах ОТГ.
    Забезпечено обсягами освітньої субвенції загальноосвітні заклади 22 місцевих і районних бюджетів, в тому числі обласний бюджет. В повному обсязі затверджені місцевими радами бюджети для утримання дошкільних навчальних закладів 18 міст, районів та 34 ОТГ.
    Педагогічним працівникам 14 міст і районів, 18 ОТГ надбавки за престижність педагогічної праці виплачуються в розмірі 20%.
    Водночас, недостатність затверджених місцевими радами обсягів бюджетів та освітньої субвенції, а також неефективне її використання, призводить до порушення трудових прав працівників на виплату педагогам винагороди за сумлінну працю, встановлення надбавок за престижність праці в максимальному розмірі, здійснення доплати за завідування кабінетами тощо.    
    У обговорення взяли участь начальник відділу фінансової та кадрової роботи Департаменту  освіти і науки Ганна Галушка, головний спеціаліст з правових питань обкому Профспілки Марина Олефіренко, провідний спеціаліст Любов Нерозя, голова Оржицького райкому Профспілки Ірина Семперович, голова Пирятинського райкому Профспілки Людмила Зібніцька.

plenum2018-1 plenum2018-2 plenum2018-3